それはちょうどネクタイアクセサリーなく長いん、 &それはアパレルMaintenence超えだ... ... Soshite, sore ga atta koto wa arimasen! Taishingu wa onaji kurai kare no kutsu de rēsu no yō ni arayuru hito no kurōzetto no ichibudesu. Īe rēsu wa, anata no kutsu o ushinau koto wa arimasen. Nōnekutai no koto wa, risuku ga kaze ya jūryoku ni jibun jishin o hōki... Taido to no Tai ni anata no bisuku, matawa anata no songen ni nekutai o ushinatte inai koto wa anata ga hidari matawa migi ni idō suru hitsuyō ga ari, kutsuhimo musubu tame ni kagan {sorera no rēsu o oboete imasu ka? } Matawa tan'ni no yōna..

Read More